Er du pårørende til en misbruger?

Læs her, hvad vi kan tilbyde...

Billede projekt værestedet Kajen

Køge Rådgivnings- og behandlingscenter tilbyder samtaleforløb til pårørende til borgere, der er indskrevet i behandling. Samtalerne foregår enten sammen med en rådgiver eller en af vores psykologer. Der kan iværksættes individuelle samtaler, forældersamtaler eller familiesamtaler alt efter behov. Længden på samtaleforløbet afhænger af problematikken.

I perioder er der også gruppeforløb for pårørende. Forløbene varer ca. 2 måneder med fremmøde hver 14. dag. Der vil almindeligvis være 8 personer i en gruppe. Meningen med gruppen er at møde andre, som også er pårørende til en misbruger. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer, følelser og tanker, ligesom der vil være oplæg om stoffer og deres virkning.

Hvis du er pårørende og ønsker at få individuelle samtaler eller at deltage i et gruppeforløb, er du velkommen kontakte Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter. Se kontaktoplysninger her.

Opdateret af Køge Kommune 08.07.21