Ved Kajen

Værestedet Ved kajen ligger på Boholtevej 85B i Køge.

Værestedet kajen

Det åbne Værested

Ved Kajen er et åbent værested for borgere som er afhængige af stoffer eller alkohol eller er tidligere afhængig.

Bor du i Køge Kommune kan du bare komme som du har lyst i åbningstiden.
Bor du i en anden kommune, skal du visiteres af din sagsbehandler.


På værestedet er der mulighed for socialt samvær med andre mennesker, der er eller har været i samme livssituation som dig.


Borgere på værestedet har mulighed for at få personlige samtaler med personalet samt støtte og rådgivning til f.eks. post, netbank, møder med sagsbehandler og lignende.

Der er mulighed for at bruge husets faciliteter såsom computere og kreative tilbud.


Ved Kajen holder åbent tirsdag kl. 9.00-13.00, onsdag kl. 9.00-11.00 og fredag kl. 9.00-13.00.


Opdateret af Køge Kommune 30.12.21