Visitation

Ønske - kontakt - behandling!

Visitation til behandling for alkohol- og stofmisbrug sker på baggrund af dit eget udtrykte ønske om behandling.


Du skal selv henvende dig til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter for at komme i behandling - se Kontaktoplysninger her.


Når du ønsker behandling og har henvendt dig til os, laver misbrugsrådgiverne en afklaring af dine ønsker og behov og udarbejder en behandlingsplan. Behandlingsplanen koordineres med kommunens andre handleplaner, herunder socialpsykiatriens. Efter dit samtykke koordineres den også med andre relevante instanser fx Jobcenter, Ungecenter, Kriminalforsorgen, CAS og psykiatrisk afdeling.


Visitation til andre dag- og døgnbehandlingstilbud varetages af Social- og Sundhedsafdelingen på baggrund af en indstilling fra Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter.


Subsitutionsbehandling ordineres af lægen ved CAS som underretter Social- og Sundhedsafdelingen om behandlingens forløb.


Opdateret af Køge Kommune 08.07.21