Psykologbehandling

Misbrug medfører mange udfordringer - også psykisk!

Når du bliver indskrevet hos Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, får du tilbudt en psykologisk screening, som udføres af de ansatte psykologer. Screeningerne - som er kortere psykologiske undersøgelser - er et fast tilbud til alle indskrevne og danner bl.a. grundlag for henvisning til centrets egen psykiatriske konsulent eller for samarbejde med distriktspsykiatrien.


Udover screeninger tilbyder psykologerne også individuelle terapeutiske samtaler. I perioder kan der også være tilrettelagt terapeutiske gruppeforløb for indskrevne borgere. Disse samtale- og gruppeforløb vil være en del af den behandlingsplan, du og misbrugsrådgiveren sammen udarbejder, når du indskrives. 


Se her, hvem psykologerne på Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter er.Opdateret af Køge Kommune 03.10.19