Rådgivning og behandling for hvem?

Køge-borgere på 18 år og derover som har misbrugsproblemer, kan have gavn af vores tilbud

Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter tilbyder råd, vejledning og ambulant behandling til borgere over 18 år med alkohol- og stofmisbrugsproblemer. 


Tilbuddet er til dig, som synes, at det efterhånden har taget overhånd med misbruget. Det kan være, at du har svært ved at passe skole/arbejde eller i det hele taget oplever, at det ikke er dig, der styrer misbruget, men at misbruget styrer dig.


Er du motiveret for at ændre eller helt stoppe dit forbrug af f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstasy, heroin eller andre stoffer, har Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter forskellige tilbud, som kan hjælpe dig.


Er du under 18 år og har et begyndende eller behandlingskrævende misbrug, kan du henvende dig til Familiecenter Køge.


Ønsker du yderligere information om alkohol og stoffer, kan du se mere på netstof.dk

KRB maleri

Opdateret af Køge Kommune 19.01.21