Dagbehandling

Fra 1. februar 2016 tilbyder Køge Rådgivnings – og Behandlingscenter dagbehandling til unge mellem 18 – 30 år.

Dagbehandlingen foregår i lokalerne på Boholtevej 85B.

Dagbehandlingen er for unge, som ønsker at blive stoffrie, og som har behov for et mere intensivt forløb end det vi tilbyder ambulant.

Hvis du er indskrevet i vores dagbehandling skal du møde op 3 dage om ugen på følgende tider:

Mandag kl. 10:00 – 14:30

Onsdag kl. 12:00 – 14:30

Torsdag kl. 09:00 – 13:00.

Dagbehandlingen vil bestå af forskellige aktiviteter som gruppeterapi, individuelt terapi, forskellige tilbud om sport, kreative aktiviteter og socialt samvær. Derudover vil der arbejdes på at lave brobygning til uddannelse eller arbejde.

Du vil, i samarbejde med din kontaktperson i dagbehandlingen, lave dine egne mål for, hvad du skal have ud af forløbet. Der vil være et tæt samarbejde med eventuelle tilknyttede sagsbehandlere fra Ungecentret.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at komme i dagbehandling, skal du kontakte Køge Rådgivnings – og Behandlingscenter på tlf. 56661122.

Du vil i første omgang blive henvist til en af vores rådgivere, som sammen med dig skal være med til at afklare, om dagbehandlingen vil være det mest relevante tilbud til dig.

Dagbehandling i KRB

Opdateret af Køge Kommune 15.02.22