Anonym behandling af stofmisbrug

Møde med borger

Køge kommune tilbyder anonym ambulant behandling af stofmisbrug I henhold til Lov om social service § 101a.

 

For at få afklaret om du kan tilbydes anonym misbrugsbrugsbehandling skal du kontakte tlf.  24 63 69 03

 

Kriterierne for at få det anonyme tilbud er:

  • Du skal have et behandlingskrævende stofmisbrug.
  • Du må ikke have andre sociale problematikker, som du modtager hjælp til efter afsnit V i Serviceloven.
  • Du skal have en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

 

Hvis du kontakter ovenstående nr. vil du blive tilbudt en afklarende samtale. Det er denne samtale, der danner grundlag for, om der kan bevilliges anonym behandling.

 

Der skal gøres opmærksom på, at den anonyme behandling ikke kan bevilliges til personer, som misbruger lægeordineret medicin.

 

Hvis du ønsker at benytte det anonyme tilbud, og du er i målgruppen, fraviger du behandlingsgarantien på indenfor 14 dage jf. § 101a. Behandlingen foregår andet sted end på Køge Rådgivnings – og behandlingscenter.

 

Hvis du ønsker hurtigt behandling kan dette tilbydes efter § 101, hvor vi kan tilbyde op til 3 anonyme samtaler. Denne behandling iværksættes indenfor 14 dage. Dette foregår på Køge Rådgivnings – og Behandlingscenter.


Opdateret af Køge Kommune 08.07.21