Afklaring og plan

Forudsætningen for et godt behandlingsforløb er en hurtig afklaring

Når du henvender dig til os med et ønske om at komme i behandling for dit misbrug, bliver du tilknyttet en misbrugsrådgiver.


Dit forløb starter med en afklaring af, hvilke ønsker og behov du har. Afklaringen foretages af misbrugsrådgiveren og foregår ved samtaler mellem dig og ham/hende. Når afklaringen er foretaget, laver I i samarbejde en behandlingsplan.


Behandlingsplanen koordineres med kommunens handleplaner og - med dit samtykke - med andre relevante instansers handleplaner fx Jobcenter, Ungecenter, Kriminalforsorgen, CAS og psykiatrisk afdeling.


Opdateret af Køge Kommune 11.02.21